PROlift - Siguranță și Calitate. Viața este mai importantă decât prețul!
English  ∷  България

Certificări

Mergi direct la Certificări și Autorizații

Declarația Angajament a Managementului

FORUM INDUSTRY s-a înființat în anul 2003 în Reghin - Mureș, România, ca societate cu capital exclusiv autohton iar principala activitate se desfășoară în Constanța la adresa Bd. Aurel Vlaicu 125. Obiectul de activitate al firmei este Producția și Comercializarea Echipamentelor, Dispozitivelor și Accesoriilor pentru Ridicare, Ancorare, Amarare, Manipulare și Manevrare Sarcini - sub marca proprie PROlift®.
Compania a cunoscut o continuă dezvoltare, cu gama diversificată de produse, stocuri suficiente și timpi de livrare reduși, fără a face rabat la calitatea produselor, toate acestea fiind posibile datorită politicii de dotare cu echipamente performante, instruirii personalului precum și folosirii unor furnizori siguri și cu tradiție.

Politica Calității (din 01-02-2022)

Este politica noastră de a:

 • Furniza și executa constant produse și servicii verificare și inspecție de calitate, care să corespundă cerințelor și așteptărilor clienților și cerințelor legale;
 • Ne asigura că întreg personalul este competent și calificat corespunzător activităților desfășurate și familiarizat cu documentele sistemului calității, pentru a pune în aplicare în activitatea proprie documentele, procedurile și instrucțiunile din cadrul acestuia;
 • Realiza servicii de testare mecanică (încercare) și inspecție vizuală într-un mod eficient și profesionist, pentru obținerea unor rezultate corecte și precise;
 • Asigura confidențialitatea și protejarea informațiilor clientului, inclusiv a rezultatelor verificării, inspecțiilor și testărilor mecanice (încercărilor);
 • Ne conforma permanent activitatea cu cerințele standardului SR ISO 9001:2015 precum și pentru a îmbunătăți continuu eficacitatea Sistemului de Management al Calității;
 • Conformitate a activității laboratorului de verificări, inspecții și încercări cu cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005, pentru a asigura servicii de testare de calitate precum și a îmbunătăți continuu eficacitatea Sistemului de Management al Calității.
 • Conștientizând importanța ocrotirii mediului înconjurător, în sensul reducerii impactului negativ asupra acestuia, ne desfășurăm activitatea conform urmatoarelor principii:
    • utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și resurselor energetice, reducerea pe cât posibil a deșeurilor produse și cantității de ambalaje introduse pe piață;
    • colectarea selectivă și valorificarea în condiții de siguranță a deșeurilor;
    • instruirea personalului în vederea desfășurării unei activități responsabile și prietenoase față de mediul înconjurator și prevenirea poluării;
    • conformarea cu legislația de mediu.

Managementul de top se angajează să asigure cadrul necesar, tehnic, logistic şi organizatoric, precum şi resursele necesare pentru stabilirea, analizarea şi realizarea politicilor manageriale şi obiectivelor.

Valori
Siguranță
Obiectiv stabilit încă de la înființare pentru toate produsele noastre. Siguranța în exploatare a produselor noastre ne obligă să menținem standarde înalte de calitate.

Respect
Ne respectăm clienții și angajamentele asumate.

Profesionalism
PROlift® înseamnă o echipă de specialiști având cunoștiinte referitoare la normele de siguranță impuse de acest domeniu, precum și oameni responsabili de vânzarea unor astfel de produse. Service-ul produselor este asigurat de personal cu experiență în domeniul tehnicii ridicării.

Perfecționare
În munca noastră zilnică îi ajutăm pe toţi membrii echipei noastre să-și îmbunătățească cunoștiinţele, aptitudinile şi atitudinea.


Misiune
Clienții noștri sunt partenerii noștri. Ne străduim să îmbunătățim, creștem și să ne dezvoltăm aceste parteneriate și să devenim primul telefon pentru soluții în domeniul ridicării. Încrederea clienților ne motivează și ne obligă să demonstrăm că parteneriatul comun este o investiție profitabilă și durabilă.

Viziune
Vom continua creşterea sustenabilă a companiei, cu un minim impact asupra mediului înconjurător, vom realiza progrese durabile în toate domeniile în care ne desfășurăm activitatea, vom consolida parteneriatele stabilite cu clienţii şi furnizorii şi vom continua îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale angajaţilor noştri, astfel încât FORUM INDUSTRY să rămână în topul companiilor din România pentru domeniul său de activitate.

Angajament
Managementul de top al FORUM INDUSTRY se angajează să asigure cadrul necesar, tehnic, logistic și organizatoric, precum și resursele necesare pentru stabilirea, analizarea și realizarea politicilor manageriale și obiectivelor proprii și pentru continua îmbunătățire a propriului sistem de management.

Sistemul de Management

Sistemul de Management proiectat, implementat, recertificat de către Dekra (ISO 9001:2015) şi menţinut în organizaţie, este dedicat satisfacerii cerințelor existente și viitoare ale clienților, prin îmbunătățirea continuă a proceselor și serviciilor oferite.

Siguranța Muncii și Sănătate Ocupațională

Organizația noastră acordă o atenție deosebită respectării cerințelor legale, în ceea ce privește munca, sănătatea ocupațională și securitatea muncii, protecția mediului și securitatea la incendii.

Instruirea și perfecționarea personalului ca și cerințele de calificare legale sunt îndeplinite și respectate, îndeosebi domeniul acoperit de I.S.C.I.R - având personal autorizat ca Responsabil Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor (RSVTI), Responsabil Tehnic Sudură Instalații Ridicat (RTS), Responsabil Supravegherea Lucrărilor la Instalațiile de Ridicat (RSL-IR), sudori și stivuitoriști autorizați dar și manevranți și legători de sarcină.

Satisfacția Clienților

Vă puteți exprima părerea și opiniile referitoare la produsele și serviciile PROlift®, completând următorul chestionar de evaluare satisfacție client. Observațiile vor fi analizate și luate în considerare!


Mai jos puteți găsi certificările și autorizațiile specifice deținute de firma noastră, emise de organisme de certificare prestigioase, naționale și internaționale, altele decât cele individuale.

Vă stăm la dispoziție pentru alte detalii sau clarificări.

Facebook WhatsApp LinkedIn E-Mail

Program de Prevenire și Reducere a Cantității de Deșeuri

Operatorii ecomonici care generează deșeuri în urma importului sau a activităților desfășurate, au obligația să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a deșeurilor generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care să respecte un anumit design al produselor, precum și să identifice și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor.

Principalul obiectiv al noii Directive cadru, Directiva 2008/98/CE privind deşeurile, este prevenirea generării deşeurilor şi reducerea impactului asociat al acestora, asupra mediului, dar şi reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterii eficienţei folosirii acestora. Planul de prevenire și reducere a cantității de deșeuri generată este întocmit urmare prevederilor O.U.G 92/2021 cu modificările și completările ulterioare.

Acest program poate fi consultat aici.

Cerințe referitoare la Ambalaje și Deșeuri

Potrivit obligațiilor ce ne revin conform H.G. 878/2005, art. 26 alin. 1), informăm publicul interesat că produsele manufacturate și comercializate de PROlift® nu au consecințe și nici impact negativ asupra aerului, apei sau solului. În cadrul firmei, deșeurile rezultate din activitatea proprie sunt identificate, monitorizate, colectate selectiv, depozitate și predate unor firmei autorizate în acest sens, existând o evidență a acestora.

Gestiunea deșeurilor (conform HG 856/2002 şi O.U.G 92/2021)

La sfârșitul duratei de viață sau la scoaterea prematură (accidentală) din exploatare, produsele noastre devin deșeuri și trebuie eliminate potrivit reglementărilor legale.

Cod deșeu 04 02 22

 • chingi textile de ridicare din poliester PRO-W, PRO-EN, PRO-R
 • chingi textile de ancorare din poliester PRO-LSA, PRO-LS și PRO-ERGO
 • banda textilă poliester PRO-BAN, PRO-BANDA, PRO-POL

Cod deșeu 16 01 17

 • clicheți PRO-CA, cârlige PRO-JJ, catarame PRO-BUCK și PRO-BUCKLES, tensionatorul bandă PRO-TEN
 • cabluri de tracțiune din oțel (inclusiv cabluri din inox), șufe realizate din cabluri din oțel și inox
 • întinzători cablu din oțel (PRO-OC, PRO-FF, PRO-CC, PRO-OO)
 • rodanțele din oțel (PRO-BS, PRO-ROD, PRO-RO)
 • bride din oțel (PRO-BRD, PRO-US, PRO-1142)
 • manșon oțel PRO-MET, mâner prindere cablu (PRO-WRG) și ciorapi cablu (PRO-CIA, PRO-CAB)
 • terminații / socket (PRO-OSS, PRO-CSS, PRO-FOSS, PRO-CWS, PRO-OWS)
 • accesoriile din inox de tip PRO-INOX-*
 • lanțuri oțel de ridicare (sarcină) calibrate (palane manuale, palane electrice), necalibrate (grad 80 și grad 100), lanțuri manevră, lanțuri cu za lungă, alte lanțuri oțel
 • accesorii ridicare din oțel grad 80 și oțel grad 100 (ocheți, cuple, cârlige, alte accesorii)
 • etichete metalice folosite la sisteme de lanț și cablu
 • chei tachelaj PRO-CT.0*
 • siguranțe cârlige (PRO-SIG, PRO-SIGC, PRO-SIGURANTA)
 • ORF (PRO-580, PRO-582)
 • întinzători din oțel pentru lanț (PRO-K, PRO-INT, PRO-GR100-INT)
 • clești din oțel verticali, orizontali și universali pentru ridicare tablă, ridicare țeavă și alți clești oțel
 • cârlige tip "C"
 • vinciuri manuale (PRO-A, PRO-WB, PRO-WC) și tirfoare PRO-AL
 • scripeți (PRO-HS, PRO-HD, PRO-ES, PRO-ED)
 • cricuri hidraulice (PRO-HJ, PRO-HLJ) și mecanice (PRO-RJ, PRO-EJ)
 • magnet permanent PRO-ML și cântar macara PRO-CT
 • transpaleți PRO-PT-BF, PRO-PT-JF, PRO-MSA
 • furci PRO-FR*, macara atelier PRO-MG, cârlig gheare stivuitor PRO-FLH, cărucioare sarcină PRO-XY
 • grinzi ridicare din oțel la comandă sau conform modele PRO-HLA, PRO-HLB, PRO-HLC, PRO-HLE
 • macarale pivotante și macarale portal realizate din oțel
 • palane manuale și trolii manuale (PRO-A, PRO-B, PRO-C, PRO-T, PRO-GT, PRO-PT, PRO-BC), realizate din oțel
 • carcasă, cârlige și motor vinciuri electrice PRO-CP, PRO-DV
 • carcasă, cârlige și motor electropalane cu lanț PRO-CTS, PRO-CTD, PRO-YSF, PRO-YSM, PRO-YSL*, PRO-YSH*, PRO-YSS*, trolii electrice PRO-CV, PRO-MT

Cod deșeu 16 01 18

 • manșoane aluminiu (PRO-MAL și PRO-BSC)
 • palan manual din aluminiu cu levier și cablu PRO-HS

Cod deșeu 16 01 19

 • etichete din vinyl folosite la chingile textile precum și pentru colțarele de protecție PRO-COLTAR
 • roți poliuretan de la transpaleți, cărucioare sarcină, macarale portal

Cod deșeu 16 02 14

 • plăci electronice, tablouri comandă folosite palane electrice, vinciuri electrice, cântare de sarcină PRO-CT

Cod deșeu 16 06 01*

 • acumulatori cu plumb de la cântare de sarcină PRO-CT

Cod deșeu 13 01 13*

 • uleiuri hidraulice folosite la cricurile hidraulice PRO-HJ și PRO-HLJ

Cod deșeu 15 01 01

 • cutii din carton ondulat folosit ca ambalaj de transport / secundar al produselor

Cod deșeu 15 01 02

 • pungulițe din polietilenă / polipropilenă și folie paletizat sau termocontractibilă folosite ca ambalaj secundar al unor produse
 • cutii și saci din polietilenă folosite ca ambalaj al unor produse

Cod deșeu 15 01 03

 • tamburi din lemn folosiți pentru înfășurarea și păstrarea cablurilor de tracțiune
 • paleți și cutii din lemn folosite ca ambalaj transport / secundar al unor produse

Cod deșeu 15 01 04

 • butoaie din oțel folosite ca ambalaj de transport / secundar al unor lanțuri
 • paleți metalici din oțel folosiți ca ambalaj de transport al unor produse