PROlift > Certificări

Certificări


Declaraţia de Politică în domeniul Calității

Sistemul de Management al Calităţii proiectat, implementat, certificat şi menţinut în organizaţie, este dedicat satisfacerii cerințelor existente și viitoare ale clienților, prin îmbunătățirea continuă a proceselor și serviciilor oferite.

Prin urmare, este politica noastră de:

Managementul de top al FORUM INDUSTRY S.R.L. se angajează să asigure cadrul necesar, tehnic, logistic şi organizatoric, precum şi resursele necesare pentru stabilirea, analizarea şi realizarea politicilor manageriale şi obiectivelor proprii.

Declaraţia Angajament a Managementului

Cine suntem ?

FORUM INDUSTRYs-a înființat în anul 2003 în Reghin - Mureș, România, ca societate cu capital exclusiv autohton iar principala activitate se desfășoară în Constanța la adresa Bd. Aurel Vlaicu 125.

Obiectul de activitate al firmei este Producția și Comercializarea Echipamentelor, Dispozitivelor și Accesoriilor pentru Ridicat, Ancorat, Amarat, Manipulat și Manevrat Sarcini - sub marca PROlift®.

Compania a cunoscut o continuă dezvoltare gama diversificată de produse, stocuri suficiente și timpi de livrare reduși,fără a face rabat la calitatea produselor, toate acestea fiind posibile datorită politicii de dotare cu echipamente performante, instruirii personalului folosirii unor furnizori siguri și cu tradiție.

Valori

Siguranță

Obiectiv stabilit încă de la înființare pentru toate produsele noastre. Siguranța în exploatare a produselor noastre ne obligă să menținem standarde înalte de calitate.

Respect

Ne respectăm clienții și angajamentele asumate.

Profesionalism

PROlift®înseamnă o echipă de specialiști având cunoștinte referitoare la normele de siguranță impuse de acest domeniu, precum și oameni responsabili de vânzărea unor astfel de produse. Service-ul produselor este asigurat de personal cu experiență în domeniul tehnicii ridicării.

Perfecționare

În munca noastră zilnică îi ajutăm pe toţi membrii echipei noastre să-și îmbunătățească cunoștinţele, aptitudinile şi atitudinea.

Misiune

Clienții noștri sunt partenerii noștri. Ne străduim să îmbunătățim, creștem și să ne dezvoltăm aceste parteneriate și să devenim primul telefon pentru soluții în domeniul ridicării. Încrederea clienților ne motiveazăși ne obligă să demonstrăm că parteneriatul comun este o investiție profitabilă și durabilă.

Viziune

Vom continua creşterea sustenabilă a companiei, vom realiza progrese durabile în toate domeniile în care ne desfășurăm activitatea, vom consolida parteneriatele stabilite cu clienţii şi furnizorii şi vom continua îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale angajaţilor noştri, astfel încât FORUM INDUSTRY sărămână în topul companiilor din România pentru domeniul său de activitate.  

Angajament

Managementul de top al FORUM INDUSTRY se angajează să asigure cadrul necesar, tehnic, logistic și organizatoric, precum și resursele necesare pentru stabilirea, analizarea și realizarea politicilor manageriale și obiectivelor proprii și pentru continua îmbunătățire a propriului sistem de management.
Satisfacția Clienților

Vă puteți exprima părerea și opiniile referitoare la produsele și serviciile PROlift, completând următorul Chestionar de evaluare satisfacție client. Observațiile dvs. vor fi analizate și luate în considerare!Organizația noastră acordă o atenție deosebită respectării cerințelor legale, în ceea ce privește munca, sănătatea ocupațională și securitatea muncii, protecția mediului și securitatea la incendii. 

Astfel, potrivit obligațiilor ce ne revin conform H.G. 878/2005, art. 26 alin. 1), informăm publicul interesat că produsele manufacturate și comercializate de PROlift nu au consecințe și nici impact negativ asupra aerului, apei sau solului. În cadrul firmei, deșeurile rezultate din activitatea proprie sunt identificate, monitorizate, colectate selectiv, depozitate și predate unor firmei autorizate în acest sens, existând o evidență a acestora. 

Instruirea și perfecționarea personalului ca și cerințele de calificare legale sunt îndeplinite și respectate, îndeosebi domeniul acoperit de I.S.C.I.R - având personal autorizat ca Responsabil Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor (RSVTI), Responsabil Tehnic Sudură Instalații Ridicat (RTS), Responsabil Supravegherea Lucrărilor la Instalațiile de Ridicat (RSL-IR), sudori și stivuitoriști autorizați dar și manevranți și legători de sarcină instruiți. 

Mai jos puteți găsi certificările și autorizațiile specifice deținute de firma noastră, emise de organisme de certificare prestigioase, naționale și internaționale, altele decât cele individuale. 


Certificat DNV-GL - SMC ISO 9001:2015

Certificat DNV-GL - SMC ISO 9001:2015

Certificat CE tip - cabluri mansonate

Certificat CE tip - cabluri mansonate

ANR - Autorizare Producator Dispozitive Navale

ANR - Autorizare Producator Dispozitive Navale

ANR - Acreditare Laborator Incercari Mecanice

ANR - Acreditare Laborator Incercari Mecanice

Autorizatie ISCIR - mecanisme de ridicat

Autorizatie ISCIR - mecanisme de ridicat

Autorizatie ISCIR montare macarale

Autorizatie ISCIR montare macarale

Autorizatie ISCIR reparare macarale

Autorizatie ISCIR reparare macarale

Autorizatie ISCIR reparare stivuitoare

Autorizatie ISCIR reparare stivuitoare

Certificat produs palan manual cu lant tip     PRO-C

Certificat produs palan manual cu lant tip PRO-C

Certificat produs palan manual cu levier cu lant tip PRO-A

Certificat produs palan manual cu levier cu lant tip PRO-A

Certificat produs troliu de tragere tip PRO-PT

Certificat produs troliu de tragere tip PRO-PT

Certificat produs troliu de tragere cu lant tip PRO-GT

Certificat produs troliu de tragere cu lant tip PRO-GT

Certificat produs troliu manual cu cablu (tirfor) tip PRO-AL

Certificat produs troliu manual cu cablu (tirfor) tip PRO-AL

Certificat produs chinga cu gase tip PRO-W

Certificat produs chinga cu gase tip PRO-W

Certificat produs chinga circulara tip PRO-R

Certificat produs chinga circulara tip PRO-R

DNV - Rigging and Sligging

DNV - Rigging and Sligging

SAIO - Rigging and Sligging

SAIO - Rigging and Sligging