PROlift > servicii > Controale vizuale, testări distructive și examinări nedistructive

Controale vizuale, testări distructive și examinări nedistructive


Controale vizuale, testări distructive și examinări nedistructive

Compania noastră poate executa, la cererea clientului, controale vizuale, controale nedistructive sau distructive asupra diverselor produse din gama instalaţiilor şi echipamentelor de ridicat.

Controlul vizual
Orice tip de investigare trebuie să fie precedată de o examinare vizuală a suprafeței. Procedeul este simplu, dar indispensabil, examinarea vizuală presupunând respectarea condițiilor de claritate satisfăcătoare a suprafețelor materialelor, echipamentelor și sudurilor, luând în considerare caracteristicile și proprietățile acestora.

Pentru controlul vizual se folosesc diferite ustensile, cum ar fi şubler, ruletă, endoscop, lupă, lampă etc. Prin control vizual sunt furnizate o serie de indicii legate de aspectul suprafeței metalului, precum și estimarea unor defecte interne.

Odată cu controlul vizual se pot determina și dimensiunile defectelor de îmbinare, dimensiunile cordonului sudat etc. 

Examinarea nedistructivă (în engleză non-destructive testing, prescurtat NDT) reprezintă procedeul de control al integrității unei structuri, piese etc. fără a fi necesară demontarea ori distrugerea acestora. 

Este un ansamblu de metode ce permite caracterizarea stării de integritate a pieselor și structurilor industriale fără a le degrada în decursul producției sau pe parcursul utilizării, prin efectuarea de teste nedistructive în mod regulat, pentru a detecta defecte, ceea ce, prin alte metode, este fie mai dificil, fie mai costisitor.
Metode de examinare nedistructivă: utilizarea lichidelor penetrante, ultra-sunetelor, pulberilor magnetice, curenţilor turbionari sau radiaţiilor penetrante (raze X sau raze gamma). 

Testarea distructivă (în engleză destructive testing, prescurtat DT) este metoda de încercare mecanică însoţită de distrugerea parţială sau totală a obiectului examinat.
Încercări mecanice distructive la care pot fi supuse îmbinările sudate: încercarea la tracţiune, încercarea la îndoire, încercarea la rezilienţă, încercarea de duritate, încercarea de aplatizare şi încercarea la forfecare.

Orice control vizual pe care îl efectuăm este urmat de emiterea unui Buletin de verificare, iar produsului verificat îi este aplicată o etichetă cu data scadentă a următoarei verificări, permițând, astfel, atât utilizatorului direct al produsului, cât şi RSVTI-stului, să aibă o evidenţă clară asupra intervalului de verificare a produsului.