Siguranță și Calitate! Viața este mai importanță decât prețul!

Certificări

Declarația Angajament a Managementului

FORUM INDUSTRY s-a înființat în anul 2003 în Reghin - Mureș, România, ca societate cu capital exclusiv autohton iar principala activitate se desfășoară în Constanța la adresa Bd. Aurel Vlaicu 125. Obiectul de activitate al firmei este Producția și Comercializarea Echipamentelor, Dispozitivelor și Accesoriilor pentru Ridicat, Ancorat, Amarat, Manipulat și Manevrat Sarcini - sub marca PROlift®.
Compania a cunoscut o continuă dezvoltare gama diversificată de produse, stocuri suficiente și timpi de livrare reduși, fără a face rabat la calitatea produselor, toate acestea fiind posibile datorită politicii de dotare cu echipamente performante, instruirii personalului folosirii unor furnizori siguri și cu tradiție.

Politica Calității 01-07-2019

Este politica noastră de a:

 • Furniza și executa constant produse și servicii verificare și inspecție de calitate, care să corespundă cerințelor și așteptărilor clienților și cerințelor legale;
 • Ne asigura că întreg personalul este competent și calificat corespunzător activităților desfășurate și familiarizat cu documentele sistemului calității, pentru a pune în aplicare în activitatea proprie documentele, procedurile și instrucțiunile din cadrul acestuia;
 • Realiza servicii de testare mecanică (încercare) și inspecție vizuală într-un mod eficient și profesionist, pentru obținerea unor rezultate corecte și precise;
 • Asigura confidențialitatea și protejarea informațiilor clientului, inclusiv a rezultatelor verificării, inspecțiilor și testărilor mecanice (încercărilor);
 • Ne conforma permanent activitatea cu cerințele standardului SR ISO 9001:2015 precum și pentru a îmbunătăți continuu eficacitatea Sistemului de Management al Calității;
 • Conformitate a activității laboratorului de verificări, inspecții și încercări cu cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005, pentru a asigura servicii de testare de calitate precum și a îmbunătăți continuu eficacitatea Sistemului de Management al Calității.
 • Conștientizând importanța ocrotirii mediului înconjurător, în sensul reducerii impactului negativ asupra acestuia, ne desfășurăm activitatea conform urmatoarelor principii:
    • utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și resurselor energetice, reducerea pe cât posibil a deșeurilor produse și cantității de ambalaje introduse pe piață;
    • colectarea selectivă și valorificarea în condiții de siguranță a deșeurilor;
    • îmbunătățirea permanentă a Sistemului de Management de Mediu conform SR EN ISO 14001:2015;
    • instruirea personalului în vederea desfășurării unei activități responsabile și prietenoase față de mediul înconjurator și prevenirea poluării;
    • conformarea cu legislația de mediu.

Managementul de top se angajează să asigure cadrul necesar, tehnic, logistic şi organizatoric, precum şi resursele necesare pentru stabilirea, analizarea şi realizarea politicilor manageriale şi obiectivelor.

Valori
Siguranță
Obiectiv stabilit încă de la înființare pentru toate produsele noastre. Siguranța în exploatare a produselor noastre ne obligă să menținem standarde înalte de calitate.

Respect
Ne respectăm clienții și angajamentele asumate.

Profesionalism
PROlift® înseamnă o echipă de specialiști având cunoștinte referitoare la normele de siguranță impuse de acest domeniu, precum și oameni responsabili de vânzărea unor astfel de produse. Service-ul produselor este asigurat de personal cu experiență în domeniul tehnicii ridicării.

Perfecționare
În munca noastră zilnică îi ajutăm pe toţi membrii echipei noastre să-și îmbunătățească cunoștinţele, aptitudinile şi atitudinea.


Misiune
Clienții noștri sunt partenerii noștri. Ne străduim să îmbunătățim, creștem și să ne dezvoltăm aceste parteneriate și să devenim primul telefon pentru soluții în domeniul ridicării. Încrederea clienților ne motivează și ne obligă să demonstrăm că parteneriatul comun este o investiție profitabilă și durabilă.

Viziune
Vom continua creşterea sustenabilă a companiei, cu un minim impact asupra mediului înconjurător, vom realiza progrese durabile în toate domeniile în care ne desfășurăm activitatea, vom consolida parteneriatele stabilite cu clienţii şi furnizorii şi vom continua îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale angajaţilor noştri, astfel încât FORUM INDUSTRY să rămână în topul companiilor din România pentru domeniul său de activitate.

Angajament
Managementul de top al FORUM INDUSTRY se angajează să asigure cadrul necesar, tehnic, logistic și organizatoric, precum și resursele necesare pentru stabilirea, analizarea și realizarea politicilor manageriale și obiectivelor proprii și pentru continua îmbunătățire a propriului sistem de management.

Sistemul de Management

Sistemul de Management proiectat, implementat, recertificat de către DNV-GL (ISO 9001:2015) şi menţinut în organizaţie, este dedicat satisfacerii cerințelor existente și viitoare ale clienților, prin îmbunătățirea continuă a proceselor și serviciilor oferite.

Satisfacția Clienților

Vă puteți exprima părerea și opiniile referitoare la produsele și serviciile PROlift®, completând următorul chestionar de evaluare satisfacție client. Observațiile vor fi analizate și luate în considerare!

Siguranța Muncii și Sănătate Ocupațională

Organizația noastră acordă o atenție deosebită respectării cerințelor legale, în ceea ce privește munca, sănătatea ocupațională și securitatea muncii, protecția mediului și securitatea la incendii.

Instruirea și perfecționarea personalului ca și cerințele de calificare legale sunt îndeplinite și respectate, îndeosebi domeniul acoperit de I.S.C.I.R - având personal autorizat ca Responsabil Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor (RSVTI), Responsabil Tehnic Sudură Instalații Ridicat (RTS), Responsabil Supravegherea Lucrărilor la Instalațiile de Ridicat (RSL-IR), sudori și stivuitoriști autorizați dar și manevranți și legători de sarcină.

Cerințe privind Mediul

Potrivit obligațiilor ce ne revin conform H.G. 878/2005, art. 26 alin. 1), informăm publicul interesat că produsele manufacturate și comercializate de PROlift® nu au consecințe și nici impact negativ asupra aerului, apei sau solului. În cadrul firmei, deșeurile rezultate din activitatea proprie sunt identificate, monitorizate, colectate selectiv, depozitate și predate unor firmei autorizate în acest sens, existând o evidență a acestora.

Mai jos puteți găsi certificările și autorizațiile specifice deținute de firma noastră, emise de organisme de certificare prestigioase, naționale și internaționale, altele decât cele individuale.

Vă stăm la dispoziție pentru alte detalii sau clarificări.