PROlift - Siguranță și Calitate. Viața este mai importantă decât prețul!
English  ∷  България

PRO-UP Clește Tablă cu Ridicare Universală

clește tablă universal
exemplu folosire clește tablă

Acest tip de clește universal tablă se utilizează pentru ridicarea de tablă.

Standardul de fabricație pentru cleștii tablă este EN 13155. În alegerea cleștelui tablă universal potrivit se va avea în vedere, pe lângă sarcina maximă de lucru și deschiderea acestuia, care va influența grosimea minimă respectiv maximă de tablă ce poate fi prinsă.

Acest model universal poate fi folosit atât în plan orizontal cât și vertical.
Folosirea unui clește orizontal(PRO-OR) sau vertical (PRO-VE) dedicat oferă o deschidere mai mare.

Cleștii tablă PROlift® sunt înseriați și prevăzuți cu plăcuță de identificare conform standardului.

Este interzisă depășirea sarcinii maxime de lucru WLL!
Cleștele PRO-UP se va folosi la minim 10% din sarcina maximă de lucru (WLL)!
Cleștele PRO-UP se va folosi pentru tablă cu duritate maximă HRC 30 / Brinel1300!

Instrucțiuni folosire clești universali

• Alegeţi corect dimensiunea cleştelui de ridicare utilizat. Determinaţi greutatea tablei înainte ca aceasta să fie manipulată. Nu depăşiţi greutatea maximă inscripţionată pe cleşte. Grosimea tablei trebuie să se încadreze în limitele de strângere ale cleştelui.
• Întotdeauna folosiţi corect chingile, lanţurile, cablurile de manipulare a cleştelui! Acordaţi o atenţie deosebită la corespondenţa dintre unghiul de ridicare şi sarcina nominală de lucru! Folosiţi sistemul doar la unghiurile specificate!
• Înainte de ridicarea sarcinii, verificaţi dacă cleştele se află în condiţii bune şi funcţionează corect.
Verificaţi cleştele. Dacă pastila sau dinţii cleştelui universal sunt uzaţi sau dacă corpul acestuia este alungit sau lovit, nu-l folosiţi.
• Nicio persoană nu trebuie să se afle în raza de operare a cleştelui de ridicare când se manipulează sarcini.
• Nu ridicaţi niciodată mai mult de o singură tablă o dată.
• Nu utilizaţi niciodată cleştele universal până când încărcătura nu este perfect centrată.
• După ce încărcătura este ridicată câţiva centimetri, verificaţi ca aceasta să fie perfect centrată.
• Nu distrageţi niciodată atenţia operatorului atunci când acesta manipulează sarcina şi nu lăsaţi niciodată nesupravegheată sarcina manipulată.
• Ridicaţi uşor sarcina. Nu smuciţi sau bruscaţi încărcătura.
• Protejaţi întotdeauna suprafaţa pastilei şi a dinţilor contra oricăror materiale care le-ar putea distruge.
• Suprafaţa sarcinii de manipulat trebuie să fie întotdeauna curăţată de grăsimi, vopsea, mizerie, etc, materiale care ar putea duce la alunecarea încărcăturii din cleştele universal pentru ridicare tablă.
• Nu efectuaţi manevre dacă fălcile cleştelui nu „muşcă” suficient din piesa de manevrat.
• Nu modificaţi niciodată structural cleştele.
• Nu folosiți cleștele universal PRO-UP în mediu coroziv.
• Folosiţi întotdeauna piese originale când reparaţi cleştele.

exemplu folosire clește tablă

Întreținere clești universali

Verificaţi starea generală a cleştelui lunar, dar în mod obligatoriu înainte de fiecare utilizare. Nu folosiţi cleştele dacă:
- corpul este crăpat sau deformat;
- deschiderea prezintă o deformare mai mare de 5% faţă de valoarea iniţială;
- inelul de prindere prezintă o uzură mai mare de 10% faţă de valoarea iniţială;
- jocul între bolţ şi gaură este mai mare de 1 mm;
- limba este în mod vizibil deformată;
- dinţii nu mai sunt ascuţiţi;
- marcajul de pe clemă nu mai este lizibil.

Falcă clește

Atunci când falca este uzată, înlocuiţi-o imediat, inclusiv dacă falca nu este uzată, însă lipseşte un sigur dinte.

Viteza de tocire a dinţilor este mai mare dacă se manipulează sarcini din oţel inoxidabil sau oţel de duritate mare. Dacă sunt manipulate în mod repetat sarcini cu aceeaşi grosime, doar anumiţi dinţi se vor toci mai repede. În acest caz, înlocuiţi falca imediat. În afară de cele menţionate anterior, înlocuiţi atunci când este necesar, şi bolţurile, arcurile şi orice alte componente, în concordanţă cu prezentele instrucţiuni.

desen tehnic clește tablă ridicare universală

dimensiuni și caracteristici clești tablă ridicare universală