PROlift - Siguranță și Calitate. Viața este mai importantă decât prețul!
English  ∷  България

PRO-CC Întinzator Cablu Cârlig Cârlig

întinzător cablu cârlig cârlig
Întinzator cablu cârlig - cârlig fabricat conform standardului german DIN 1480 din oțel galvanizat, cu
factor siguranță 5.

Întinzătorii cablu se folosesc doar pentru întindere în linie dreaptă și nu se folosesc pentru ridicare sarcini!

Cum se folosesc întinzătorii cablu?

Utilizarea se face prin ancorarea unui capăt al întinzătorului de un punct fix şi stabil iar celălalt capăt se ancorează de ochiul (gaşa) cablului ce se doreşte a se întinde/tensiona. Datorită dimensiunilor limitate ale corpului întinzătorului, înainte de a fi agăţat de întinzător, cablul trebuie să fie pretensionat astfel încât, cu ajutorul întinzătorului, să se realizeze doar tensionarea finală.

După ce s-a realizat pretensionarea, precum şi ancorarea întinzătorului de ochiul cablului şi punctul fix, se acţionează asupra corpului întinzătorului rotindu-l în sens orar până în momentul când cablul este întins conform solicitării. Pentru detensionarea cablului, se roteşte în sens antiorar corpul întinzătorului până când cablul poate fi extras uşor şi întinzătorul poate fi scos de la punctul de ancorare.

Verificarea și inspecția întinzătorilor cablu

Datorită utilizării, toţi întinzătorii prezintă uzură în timp, pierzându-şi astfel din caracteristicile iniţiale. Din acest motiv, inspecţiile periodice sunt esenţiale din trei motive principale:

  • indică starea întinzătorului şi necesitatea înlocuirii lui;
  • indică dacă utilizaţi tipul potrivit de întinzător;
  • face posibilă descoperirea şi corectarea funcţionării echipamentului sau operaţiunii ce poate accelera deteriorarea întinzătorului
Toţi întinzătorii trebuie inspectaţi periodic. Intervalul de timp dintre inspecţii se stabileşte în funcţie de frecvenţa de utilizare a acestora. PROlift recomandă un interval de inspecţie din 6 în 6 luni, iar rezultatele inspecţiilor trebuie ţinute în jurnale. Inspecţia întinzătorilor trebuie efectuată doar de către persoane instruite în acest sens sau de către persoane care au acumulat o experienţă în timp şi care pot judeca importanţa sau orice anomalie descoperită asupra acestora.

Testare distructivă și nedistructivă

Știai că pentru produsele uzate, dar nu numai, este recomandat ca acestea să fie testate nedistructiv pe bancul de testare, oferind astfel certitudinea utilizatorului final că produsul respectiv încă poate fi utilizat în condiţii de maximă siguranţă?
Având în dotarea proprie primul banc de testare mecanică din România cu o capacitate de 300 tone forţă şi o lungime a produsului de testat de până la 12 metri, putem executa testări distructive sau nedistructive pentru întinzătorii de cablu!